الان x داشت تو اخبار حرف می زد. داداش می گه: برو! برو فکری به حال اقتصاد مردم کن که ما رو توی کوچه خیابون ترور نکنن!! من: داداش: جدی می گم! منو اگه ترور کنن توی وصیت نامه م می نویسم: آن را نکُشید که مرا کُشت، بلکه او را بکُشید که اقتصاد مردم را کُشت! زیرا اگر او نمی کُشت، این هم نمی کُشت! . پس بکُشید او را که ثواب دارد من: در ذیل این گفت و شنود، دیروز داداش تعریف می کرد که یه روز با رفیقش رفته بودن بیرون (هر دو با عبا و عمامه) یه پیرزنه اومده

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


Corey آموزشگاه دانش گستر شمال گالری ساعت قیاسی مطالعات فرهنگ مجازی کلبه تنهایی شبانه تسلی شکر پنیـــــــــــر شیپکا شاپ NIKE2019 Jerry